Αυτοεκτίμηση

Οι αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας πλέον δημιουργούν την αίσθηση πως πολλά προσόντα είναι απαραίτητα, τοσο για να αντεπεξέλθουμε επαγγελματικά, όσο και για να γίνουμε αποδεκτοί κοινωνικά. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν την αίσθηση δυσκολίας ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτές, που από εντύπωση με τη συνήθεια χρόνων γίνονται εσωτερικές επιταγές, ως ένδειξη πως είναι ανεπρακείς. Το αποτέλεσμα είναι να μειώνουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους. Δυσκολεύονται έτσι να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, καθώς πιστεύουν εύκολα πλέον πως δεν είναι ενδιαφέροντες. Σταδιακά εγκαθίστανται η νευρικότητα και η αναβλητικότητα, αφού περιμένουν να νιώσουν έτοιμοι για να κάνουν κάποια πράγματα. Δεν είναι σπάνιο να εγκατασταθεί και η υποχωρητικότητα, όπως για παράδειγμα κάποιος να αποφεύγει να εκφράσει τη διαφωνία του, ακόμα και αν πρόκειται για κάτι που καταπατά τα διακιώματά του σε μια κατάσταση.

Ο ρόλος της ψυχολογίας

Η ιδέα της χαμηλής αξίας του εαυτού συνήθως ξεκινά από την παιδική ηλικία και την αδυναμία ανταπόκρισης σε υπερβολικές, συχνά, απαιτήσεις των γονιών. Αυτό που τελικά εντυπώνεται είναι η αδυναμία και η αίσθηση απογοήτευσης. Ακόμα και στην αρχή της ενήλικης ζωής, είναι τέτοια η εσωτερίκευση της άποψης των άλλων ως προς αυτή την αδυναμία, που το άτομο γίνεται άτολμο. Μην έχοντας καταστάσεις από τις οποίες να μπορεί να διεκδικήσει, και αποφεύγοντας καταστάσεις όπου θα μπορούσε να αναδειχθεί η αξία του, αφού θεωρεί δεδομένη την αποτυχία, το άτομο επιβεβαιώνει εσφαλμένα, αλλά με έγκυρες για τον ίδιο ενδείξεις, πως δεν καταφέρνει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της ζωής του ή ότι οι άλλοι τον βλέπουν ως ανάξιο προσοχής.

Η βοήθεια της ψυχοθεραπείας

Ο Ψυχολόγος θα βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να εντοπίσει την πηγή της αίσθησης αναξιότητας, συνήθως στην παιδική ηλικία, και να κατανοήσει πώς έγινε κεντρική στην ψυχοσύνθεσή του. Θα εντοπίσει τον τρόπο με τον οποίο το αίσθημα αυτό ανατροφοδοτείται και αυτοσυντειρείται στην παρούσα φάση της ζωής και, μέσα από εξειδικευμένες τεχνικές, θα υποστηρίξει τον θεραπευόμενο ώστε να ανακαλύψει τομείς στη ζωή του όπου είναι ικανός, ενδιαφέροντα τα οποία είχαν παραμεληθεί, καθώς και να βελτιώσει τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους μέσα από τη διεκδίκηση και την ανάληψη πρωτοβουλιών στις συνδιαλλαγές.