Θα χαρώ να σας γνωρίσω και να συζητήσουμε για το πρόβλημα σας.