Φοβίες

Συχνά οι φοβίες συγχέονται με το φόβο. Στην πραγματικότητα όμως, ενώ ο φόβος οφείλεται σε αντικειμενική αίσθηση του κινδύνου, η φοβία συνεπάγεται έντονο και δυσλειτουργικό φόβο για αντικείμενα που αντικειμενικά είναι ακίνδυνα (όπως μικρά έντομα ή η χρήση του ασανσέρ). Ακόμα και αν κάποιος καταφέρνει να πραγματοποιήσει κάποια ενέργεια που συνδέεται με τη φοβία του, αλλά αισθάνεται υπέρμετρο φόβο κάνοντάς το, εξακολουθεί να υφίσταται φοβία.

Ο ρόλος της ψυχολογίας

Όταν κάποιος έχει μια φοβία, όποια και αν είναι αυτή, βιώνει έντονα αρνητικά συναισθήματα όταν έρχεται σε επαφή με το αντικείμενό της, ή ακόμα και με τη σκέψη του. Ένα τέτοιο συναίσθημα είναι μερικές φορές ο πανικός. Αποτέλεσμα είναι να συνδέεται το αντικείμενο της φοβίας με τις συνθήκες όπου συναντήθηκε, και έτσι αυτές σταδιακά να αποφεύγονται. Λόγω του έντονου συναισθήματος φόβου, ακόμα και μικρή επαφή με το αντικείμενο, ή και μόνο η σκέψη της, αρκούν συχνά για να επιφέρουν μια πλήρη αντίδραση.

Η βοήθεια της ψυχοθεραπείας

Ο Ψυχολόγος θα βοηθήσει το θεραπευόμενο να κατανοήσει τη σχέση ανάμεσα στις σκέψεις του και τα συναισθήματα φόβου που αυτές προκαλούν. Επίσης, με σεβασμό στην δυσκολία που αντιμετωπίζει ο θεραπευόμενος, ο Ψυχολόγος θα τον καθοδηγήσει υποστηρικτικά ώστε να μειωθεί η επίδραση του αντικειμένου της φοβίας του στη σκέψη του και, με εξειδικευμένες τεχνικές, να αναλάβει δράση σε επίπεδο συμπεριφοράς ώστε να την ξεπεράσει.